شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۴۲,۰۰۰ ۳۶,۰۶۴ . ۵,۹۳۶ + . % ۱۶/۴۶ +
EUR یورو ۵۱,۹۲۹ ۴۳,۲۷۳ . ۸,۶۵۶ + . % ۲۰ +
AED درهم ۱۱,۴۳۷ ۹,۸۲۰ . ۱,۶۱۷ + . % ۱۶/۴۷ +
TRY لیر ترکیه ۱۰,۱۵۵ ۹,۵۰۱ . ۶۵۴ + . % ۶/۸۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۷,۹۷۵,۰۰۰۱۸,۲۳۰,۰۰۰۱۷,۹۱۰,۰۰۰۱۸,۲۶۶,۱۳۶
تیر ۱۳۹۷۱۸,۱۰۵,۰۰۰۱۸,۴۲۵,۰۰۰۱۸,۰۴۰,۰۰۰۱۸,۳۸۹,۸۹۰
شهریور ۱۳۹۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۸,۷۳۰,۰۰۰۱۸,۳۶۵,۰۰۰۱۸,۷۲۱,۹۲۴
آبان ۱۳۹۷۱۹,۰۶۰,۰۰۰۱۹,۳۷۰,۰۰۰۱۸,۹۵۰,۰۰۰۱۹,۳۵۳,۵۸۶
دی ۱۳۹۷۱۹,۶۷۰,۰۰۰۲۰,۰۷۰,۰۰۰۱۹,۵۸۵,۰۰۰۲۰,۰۵۷,۸۲۰
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۳۵ ۱,۳۳۵ . ۰ . % ۰
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۸ ۶۹ . ۱ - . % ۰/۳۲ -
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۳۶ ۱/۲۲۳۹ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۲ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۲۸ ۳/۶۷۳ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 USD/CAD۱/۲۷۹۵ ۱/۲۷۹۱ . ۰/۰۰۰۴ + . % ۰/۰۳ +
 AUD/USD۰/۷۶۴۱ ۰/۷۶۴۴ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۴ -
 GBP/USD۱/۳۹۶۱ ۱/۳۹۶۴ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۲ -
 GBP/EUR۱/۱۴۱ ۱/۱۴۰۹ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰/۰۱ +
 EUR/TRY۵/۰۰۹۱ ۵/۰۱۲۸ . ۰/۰۰۳۷ - . % ۰/۰۷ -
 USD/TRY۴/۰۹۱۴ ۴/۰۹۴ . ۰/۰۰۲۶ - . % ۰/۰۶ -
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات