شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
معرفی مدیران صرافی رویال
●  امیر نجومی
● سمت :  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
●  فرزاد کشاورز
● سمت :  رئیس هیئت مدیره


صرافی رویال - خدمات / اطلاعات