شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
تماس با صرافی رویال
فروش حوالجات ارزی
 نامنام خانوادگیسمتتلفن ثابتموبایل
وحیدپناه زادهمدیر معاملات۸۶۷۵۴۲۰۶۶۰۸۰ ۸۱۷ ۰۹۱۲
منصورهگودرزیکارشناس معاملات ۸۶۷۵۴۲۰۳۴۰۹۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲
امینداوریکارشناس معاملات (حوالجات شخصی)۸۶۷۵۴۲۱۱۴۰۷۰ ۸۹۲ ۰۹۱۲
کاوهعیسی صفتکارشناس معاملات۸۶۷۵۴۲۰۵۲۰۵۰ ۸۹۳ ۰۹۱۲


پیگیری حوالجات
 نامنام خانوادگیسمتتلفن ثابتموبایل
بهارهگلستانیکارشناس حوالجات۸۶۷۵۴۲۰۱۸۹۲۸ ۰۲۱ ۰۹۱۲
حامدنجومیکارشناس حوالجات۸۶۷۵۴۴۰۰ 


خرید و فروش سکه و اسکناس
 نامنام خانوادگیسمتتلفن ثابتموبایل
سمیههمت یارخرید و فروش سکه و اسکناس۸۶۷۵۴۲۲۱ 


مالی
 نامنام خانوادگیسمتتلفن ثابتموبایل
منصورهگودرزیمدیر مالی۸۶۷۵۴۲۰۳۴۰۹۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲
پریساگودرزیکارشناس حسابداری۸۶۷۵۴۲۰۲۴۰۷۰ ۸۹۱ ۰۹۱۲


بازاریابی
 نامنام خانوادگیسمتتلفن ثابتموبایل
No records to display.صرافی رویال - خدمات / اطلاعات