شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس
 نرخ لحظه ای ارز ( اسکناس )نرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۴۶۷ ۴,۴۷۷ ۴,۴۷۹ ۲ - % ۰/۰۴ -
EUR یورو ۵,۴۳۸ ۵,۴۵۳ ۵,۴۵۶ ۳ - % ۰/۰۵ -
AED درهم ۱,۲۷۵ ۱,۳۱۰ ۱,۳۰۵ ۵ + % ۰/۳۸ +
TRY لیر ترکیه ۱,۲۴۰ ۱,۲۸۰ ۱,۲۸۵ ۵ - % ۰/۳۹ -
GBP پوند انگلیس ۶,۶۱۵ ۶,۶۹۰ ۶,۶۵۰ ۴۰ + % ۰/۶ +
CAD دلار کانادا ۳,۷۷۵ ۳,۸۲۵ ۳,۸۱۰ ۱۵ + % ۰/۳۹ +
AUD دلار استرالیا ۳,۷۵۰ ۳,۸۰۰ ۳,۷۵۰ ۵۰ + % ۱/۳۳ +
SEK کرون سوئد ۵۵۰ ۵۷۰ ۵۷۵ ۵ - % ۰/۸۷ -
صرافی رویال - نرخ لحظه ای حواله شرکتی
 نرخ لحظه ای ارز ( حواله شرکتی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۷۴۵ ۴,۶۸۸ ۵۷ + % ۱/۲۲ +
TRY لیر ترکیه ۱,۲۸۵ ۱,۲۷۰ ۱۵ + % ۱/۱۸ +
EUR یورو ۵,۸۵۰ ۵,۷۸۰ ۷۰ + % ۱/۲۱ +
AED درهم ۱,۲۹۱ ۱,۲۷۶ ۱۵ + % ۱/۱۸ +
CNY یوان ۷۴۱ ۷۳۸ ۳ + % ۰/۴۱ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۵۰۵,۰۰۰۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰ . ۱۵,۰۰۰ + . % ۰/۹۹ +
نیم سکه بهار آزادی۷۳۰,۰۰۰۷۶۰,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۰/۶۶ +
ربع سکه بهار آزادی۴۳۵,۰۰۰۴۶۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۱/۰۹ +
سکه یک گرمی۳۰۰,۰۰۰۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۱/۶۱ +
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۳۶,۰۶۴ ۳۶,۰۷۴ . ۱۰ - . % ۰/۰۳ -
EUR یورو ۴۳,۲۷۳ ۴۲,۹۷۹ . ۲۹۴ + . % ۰/۶۸ +
AED درهم ۹,۸۲۰ ۹,۸۲۳ . ۳ - . % ۰/۰۳ -
TRY لیر ترکیه ۹,۵۰۱ ۹,۴۵۶ . ۴۵ + . % ۰/۴۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
اسفند ۱۳۹۶۱۴,۹۸۵,۰۰۰۱۴,۹۹۰,۰۰۰۱۴,۹۲۰,۰۰۰۱۵,۰۱۲,۷۸۹
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۵,۲۸۰,۰۰۰۱۵,۲۸۵,۰۰۰۱۵,۲۲۰,۰۰۰۱۵,۲۶۳,۰۹۱
تیر ۱۳۹۷۱۵,۵۹۰,۰۰۰۱۵,۵۹۰,۰۰۰۱۵,۵۴۰,۰۰۰۱۵,۵۶۲,۶۷۴
شهریور ۱۳۹۷۱۵,۹۷۵,۰۰۰۱۵,۹۸۰,۰۰۰۱۵,۹۰۰,۰۰۰۱۵,۹۲۲,۳۵۲
آبان ۱۳۹۷۱۶,۳۶۵,۰۰۰۱۶,۳۶۵,۰۰۰۱۶,۲۷۰,۰۰۰۱۶,۳۰۰,۷۷۱
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۳۲ ۱,۳۳۲ . ۰ . % ۰
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۳ ۶۲ . ۱ + . % ۲/۱۳ +
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۹۱ ۱/۲۲۹۹ . ۰/۰۰۰۸ - . % ۰/۰۷ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۳ ۳/۶۷۲۸ . ۰/۰۰۰۲ + . % ۰/۰۱ +
 USD/CAD۱/۲۶۴۸ ۱/۲۶۹۹ . ۰/۰۰۵۱ - . % ۰/۴ -
 AUD/USD۰/۷۸۲ ۰/۷۸۲۳ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۴ -
 GBP/USD۱/۳۹۷۹ ۱/۳۹۸۳ . ۰/۰۰۰۴ - . % ۰/۰۳ -
 GBP/EUR۱/۱۳۷۱ ۱/۱۳۷ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰/۰۱ +
 EUR/TRY۴/۶۵۸۵ ۴/۶۶۰۴ . ۰/۰۰۱۹ - . % ۰/۰۴ -
 USD/TRY۳/۷۸۸۷ ۳/۷۸۸۹ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات