شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس
 نرخ لحظه ای ارز ( اسکناس )نرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۷۶۹ ۴,۷۷۹ ۴,۷۸۴ ۵ - % ۰/۱ -
EUR یورو ۵,۸۶۳ ۵,۸۷۳ ۵,۹۰۷ ۳۴ - % ۰/۵۸ -
AED درهم ۱,۳۱۵ ۱,۳۴۵ ۱,۳۶۵ ۲۰ - % ۱/۴۷ -
TRY لیر ترکیه ۱,۲۷۰ ۱,۲۹۵ ۱,۳۱۵ ۲۰ - % ۱/۵۲ -
GBP پوند انگلیس ۶,۷۷۰ ۶,۸۴۰ ۶,۸۹۰ ۵۰ - % ۰/۷۳ -
CAD دلار کانادا ۳,۸۰۵ ۳,۸۴۵ ۳,۸۹۰ ۴۵ - % ۱/۱۶ -
AUD دلار استرالیا ۳,۸۱۵ ۳,۸۷۰ ۳,۹۳۰ ۶۰ - % ۱/۵۳ -
SEK کرون سوئد ۵۸۵ ۶۰۳ ۶۰۵ ۲ - % ۰/۳۳ -
صرافی رویال - نرخ لحظه ای حواله شرکتی
 نرخ لحظه ای ارز ( حواله شرکتی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۸۰۸ ۴,۸۱۲ ۴ - % ۰/۰۸ -
TRY لیر ترکیه ۱,۲۷۵ ۱,۲۷۰ ۵ + % ۰/۳۹ +
EUR یورو ۵,۹۶۵ ۵,۹۸۵ ۲۰ - % ۰/۳۳ -
AED درهم ۱,۳۱۰ ۱,۳۱۳ ۳ - % ۰/۲۳ -
CNY یوان ۷۵۸ ۷۵۹ ۱ - % ۰/۱۳ -
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۶۱۵,۰۰۰۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ . ۱۵,۰۰۰ - . % ۰/۹۱ -
نیم سکه بهار آزادی۷۸۵,۰۰۰۸۰۵,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰ . ۱۰,۰۰۰ - . % ۱/۲۳ -
ربع سکه بهار آزادی۴۹۵,۰۰۰۵۱۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۰/۹۸ +
سکه یک گرمی۳۲۵,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۱/۴۵ +
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۳۶,۰۶۴ ۳۶,۰۷۴ . ۱۰ - . % ۰/۰۳ -
EUR یورو ۴۳,۲۷۳ ۴۲,۹۷۹ . ۲۹۴ + . % ۰/۶۸ +
AED درهم ۹,۸۲۰ ۹,۸۲۳ . ۳ - . % ۰/۰۳ -
TRY لیر ترکیه ۹,۵۰۱ ۹,۴۵۶ . ۴۵ + . % ۰/۴۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
اسفند ۱۳۹۶۱۶,۰۱۰,۰۰۰۱۶,۰۱۰,۰۰۰۱۵,۸۶۰,۰۰۰۱۵,۸۱۷,۸۸۶
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۶,۱۹۵,۰۰۰۱۶,۲۳۵,۰۰۰۱۶,۱۲۵,۰۰۰۱۶,۱۶۳,۳۱۴
تیر ۱۳۹۷۱۶,۳۸۵,۰۰۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰۱۶,۳۲۰,۰۰۰۱۶,۳۲۵,۵۱۱
شهریور ۱۳۹۷۱۶,۶۶۰,۰۰۰۱۶,۶۷۰,۰۰۰۱۶,۵۸۵,۰۰۰۱۶,۵۶۰,۸۱۰
آبان ۱۳۹۷۱۷,۰۲۵,۰۰۰۱۷,۰۵۰,۰۰۰۱۶,۹۳۵,۰۰۰۱۶,۹۱۴,۰۹۲
دی ۱۳۹۷۱۷,۵۱۵,۰۰۰۱۷,۵۴۵,۰۰۰۱۷,۴۲۰,۰۰۰۱۷,۳۸۲,۴۹۲
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۲۲ ۱,۳۲۱ . ۱ + . % ۰/۰۶ +
 Silver (spot)۱۶ ۱۶ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۳ ۶۱ . ۲ + . % ۱/۸۱ +
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۹۴ ۱/۲۲۹۷ . ۰/۰۰۰۳ - . % ۰/۰۲ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۳ ۳/۶۷۳۱ . ۰/۰۰۰۱ - . % ۰ -
 USD/CAD۱/۳۱۰۶ ۱/۳۰۸۳ . ۰/۰۰۲۳ + . % ۰/۱۸ +
 AUD/USD۰/۷۷۲۱ ۰/۷۷۵۱ . ۰/۰۰۳ - . % ۰/۳۹ -
 GBP/USD۱/۳۹۵۵ ۱/۳۹۴۸ . ۰/۰۰۰۷ + . % ۰/۰۵ +
 GBP/EUR۱/۱۳۵ ۱/۱۳۴۵ . ۰/۰۰۰۵ + . % ۰/۰۴ +
 EUR/TRY۴/۸۳۴۵ ۴/۸۱۵۱ . ۰/۰۱۹۴ + . % ۰/۴ +
 USD/TRY۳/۹۳۱۱ ۳/۹۱۴ . ۰/۰۱۷۱ + . % ۰/۴۴ +
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات