شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای ارز اسکناس
 نرخ لحظه ای ارز ( اسکناس )نرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۳۶۹ ۴,۳۷۹ ۴,۳۹۵ ۱۶ - % ۰/۳۶ -
EUR یورو ۵,۴۳۵ ۵,۴۸۵ ۵,۵۰۵ ۲۰ - % ۰/۳۶ -
AED درهم ۱,۲۱۰ ۱,۲۳۵ ۱,۲۳۲ ۳ + % ۰/۲۴ +
TRY لیر ترکیه ۱,۱۷۵ ۱,۲۰۵ ۱,۲۱۰ ۵ - % ۰/۴۱ -
GBP پوند انگلیس ۶,۱۱۵ ۶,۱۷۵ ۶,۱۵۰ ۲۵ + % ۰/۴۱ +
CAD دلار کانادا ۳,۶۶۵ ۳,۷۲۵ ۳,۷۳۰ ۵ - % ۰/۱۳ -
AUD دلار استرالیا ۳,۶۵۰ ۳,۶۹۰ ۳,۷۰۰ ۱۰ - % ۰/۲۷ -
SEK کرون سوئد ۵۲۰ ۵۵۷ ۵۵۲ ۵ + % ۰/۹۱ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای حواله شرکتی
 نرخ لحظه ای ارز ( حواله شرکتی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
USD دلار ۴,۴۶۸ ۴,۴۶۵ ۳ + % ۰/۰۷ +
EUR یورو ۵,۴۷۵ ۵,۴۸۰ ۵ - % ۰/۰۹ -
AED درهم ۱,۲۱۶ ۱,۲۱۵ ۱ + % ۰/۰۸ +
CNY یوان ۶۹۲ ۶۹۱ ۱ + % ۰/۱۴ +
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۴۸۵,۰۰۰۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۰۵,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۰/۳۳ +
نیم سکه بهار آزادی۷۱۰,۰۰۰۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۲,۰۰۰ . ۲,۰۰۰ - . % ۰/۲۷ -
ربع سکه بهار آزادی۴۱۰,۰۰۰۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ . ۲,۰۰۰ - . % ۰/۴۶ -
سکه یک گرمی۲۷۵,۰۰۰۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ . ۵,۰۰۰ + . % ۱/۷۹ +
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۳۶,۰۶۴ ۳۶,۰۷۴ . ۱۰ - . % ۰/۰۳ -
EUR یورو ۴۳,۲۷۳ ۴۲,۹۷۹ . ۲۹۴ + . % ۰/۶۸ +
AED درهم ۹,۸۲۰ ۹,۸۲۳ . ۳ - . % ۰/۰۳ -
TRY لیر ترکیه ۹,۵۰۱ ۹,۴۵۶ . ۴۵ + . % ۰/۴۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
دی ۱۳۹۶۱۴,۹۴۵,۰۰۰۱۵,۱۵۰,۰۰۰۱۴,۹۰۵,۰۰۰۱۵,۰۳۱,۷۸۹
اسفند ۱۳۹۶۱۵,۱۹۰,۰۰۰۱۵,۲۲۰,۰۰۰۱۵,۱۴۵,۰۰۰۱۵,۱۵۵,۲۸۸
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۵,۴۶۵,۰۰۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰۱۵,۴۲۵,۰۰۰۱۵,۴۲۹,۰۶۳
تیر ۱۳۹۷۱۵,۷۹۵,۰۰۰۱۵,۸۳۰,۰۰۰۱۵,۷۴۵,۰۰۰۱۵,۷۵۹,۶۹۱
شهریور ۱۳۹۷۱۶,۲۵۵,۰۰۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰۱۶,۱۷۰,۰۰۰۱۶,۱۹۷,۳۶۷
آبان ۱۳۹۷۱۶,۷۶۰,۰۰۰۱۶,۸۰۵,۰۰۰۱۶,۶۸۵,۰۰۰۱۶,۷۱۹,۶۲۸
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۴۲ ۱,۳۴۵ . ۳ - . % ۰/۲ -
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۵ ۶۵ . ۰ . % ۰
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۲۵ ۱/۲۲۲۷ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۲ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۳۴ ۳/۶۷۳ . ۰/۰۰۰۴ + . % ۰/۰۱ +
 USD/CAD۱/۲۴۲ ۱/۲۴۲۶ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۵ -
 AUD/USD۰/۷۹۵۲ ۰/۷۹۵۱ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰/۰۱ +
 GBP/USD۱/۳۷۵۸ ۱/۳۷۶ . ۰/۰۰۰۲ - . % ۰/۰۱ -
 GBP/EUR۱/۱۲۵۴ ۱/۱۲۵۳ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰/۰۱ +
 EUR/TRY۴/۶۴۲۸ ۴/۶۴۵۳ . ۰/۰۰۲۵ - . % ۰/۰۵ -
 USD/TRY۳/۷۹۷۷ ۳/۷۹۷۶ . ۰/۰۰۰۱ + . % ۰ +
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات